Pressmeddelande

Compodium förvärvar videotjänst i Norge

2024-02-05

Regulatory press release

Compodium International AB (”Compodium”) förvärvar videotjänsten Confrere från Carasent Norge AS och tar över kundavtal för tjänsten från och med 5 februari 2024. Compodium har även ingått ett partnerskapsavtal med det norska företaget Daily Norway AS ("Confrere") angående driften av den befintliga videotjänsten tills vidare. Videotjänsten kommer initialt att levereras som tidigare men efter migrering av kunderna kommer tjänsten levereras via Compodiums plattform

Confrere etablerades i Norge 2018 och har snabbt blivit den ledande leverantören av videolösningar för läkare och hälsovårdspraxis i Norge. Confrere har en mycket attraktiv kundbas främst på den norska marknaden, med fokus på primärvårdskliniker, terapeuter och sjukhus.

Confrere förvärvades för 18 månader sedan av företaget Carasent Norge AS, del av Carasent ASA gruppen. Carasent vill framöver fokusera på sin kärnverksamhet, journalsystemet Webdoc samt andra helhetslösningar för hälsosektorn.

“För oss var det väldigt viktigt att våra kunder tas över av en långsiktig och seriös aktör med välfungerande lösningar. Vi är därför glada över denna överenskommelse med Compodium där vi känner oss trygga att våra kunder får just det. “ säger Daniel Öhman VD Carasent ASA

Köpeskillingen kommer att utgöras av tjänstens nettokassaflöde under 16 månader efter migrering till Compodiums videoplattform. Confrere-tillgångarnas finansiella påverkan på Carasent LTM vid utgången av Q3 2023 var en omsättning på 9,3 MNOK. Compodium hade vid utgången av Q3 2023 en årlig återkommande intäkt (”ARR”) från egenutvecklad mjukvara om 19,9 MSEK.

”Vi på Compodium är ödmjuka över det förtroende som anförtrotts oss och välkomnar Confreres kunder till vår befintliga grupp av nöjda kunder. Vi kommer att säkerställa en smidig övergång och se till att Confrere fortsätter att vara den världsklassiga videolösning den har varit sedan 2018.” säger Jón Grétar Guðjónsson VD Compodium.

Detta avtal utgör en betydande strategisk milstolpe i Compodiums expansion inom Norden och möjliggör för oss att erbjuda Confreres lösning som ett komplement till vårt befintliga utbud av tjänster på den svenska marknaden.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

Denna information är sådan information som Compodium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-05 08:00 CET.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32