Pressmeddelande

Compodium International offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

2024-05-07

Regulatory press release

Vid årsstämma i Compodium International AB, den 17 april 2024 beslutades om sammanläggning av aktier 2:1, varigenom två (2) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 22 maj 2024.

Tidsplan för sammanläggningen:

  • 20 maj 2024: Sista dag för handel före sammanläggning.
  • 21 maj 2024: Första dag för handel efter sammanläggningen. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
  • 22 maj 2024: Avstämningsdag för sammanläggningen.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Compodium Internationals aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 21 maj 2024 handlas aktien under den nya ISIN-koden SE0022088233.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämt delbart med två (2) kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från bolagets aktieägare, Quinary Investment AB, för att innehavet skall bli jämt delbart med två (2). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Om Compodium International AB

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jón Grétar Guðjónsson, VD Compodium International AB

Telefon: +46 76 094 55 32, e-post: jon.gretar.gudjonsson@compodium.com