Pressmeddelande

Compodium effektiviserar verksamheten

2023-11-15

Regulatory press release

Compodium International AB (publ), en ledande aktör inom säker digital kommunikation, känd för säkra videomöten och säkra meddelanden (SDK), har fattat det strategiska beslutet att avsluta sin verksamhet runt detaljhandel inom mötesrumsutrusning och relaterade tjänster, Enterprise. Detta beslut kommer efter en noggrann utvärdering av företagets verksamhetsportfölj och stämmer överens med organisationens långsiktiga tillväxtstrategi inom SaaS.

Enterprise, en långvarig del av Compodiums arv, har spelat en betydande roll i företagets historia genom att bidra till intäkter och framgång under åren. Emellertid har nyligen uppvisade trender visat att affärsområdet har blivit en betydande kostnadsdrivare, vilket har hindrat företagets förmåga att investera i mer lönsamma områden och följa sin vision om framtida tillväxt.

Genom att avveckla Enterprise avser Compodium att effektivisera sin verksamhet och omfördela resurser till områden där man ser störst potential för hållbar tillväxt och lönsamhet. Denna strategiska åtgärd kommer att möjliggöra för företaget att fokusera på sina kärnkompetenser och maximera möjligheterna SaaS området.

Nedläggningen av affärsområdet Enterprise kommer att förbättra bolagets lönsamhet och marginal även om det kortsiktigt medför en lägre nettoomsättning.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32