Pressmeddelande

Compodium International AB (publ): Delårsrapport Juli-September 2023

2023-11-16

Regulatory press release

Vi har slutfört mycket av det förbättrings- och effektiviseringsarbete som vi initierade tidigare i år. Compodium är idag en mer fokuserad SaaS verksamhet samtidigt som vi har fler och effektivare tjänster till förmån för våra kunder och användare. Vi har etablerat en plattform som ger oss goda förutsättningar för att tillsammans med våra kunder nå en lönsam tillväxt med ett stabilt kassaflöde.

Juli-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,3 MSEK (14,1), varav 6,2 MSEK (7,3) från egenutvecklad mjukvara (SaaS) och 0,1 MSEK (6,8) från Enterprise.
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 19,9 MSEK (18,8), vilket motsvarar en tillväxt om 5%.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,6 MSEK (-3,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-5,8).

Januari-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,9 MSEK (36,1), varav 17,9 MSEK (16,9) från egenutvecklad mjukvara (SaaS) och 3,0 MSEK (19,2) från Enterprise.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,6 MSEK (-13,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,0 MSEK(-20,5).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,46 SEK respektive -1,42 SEK (-1,98 respektive -1,93).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -4,4 MSEK (-25,6) och likvida medel per den 30 september 2023 till 12,9 MSEK (32,9).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 12 st (38) inklusive konsulter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

Compodium International AB (publ) vinner prestigefylld upphandling med Luleå Kommun

Compodium vinner upphandling med Luleå Kommun. Upphandlingen, som omfattade ett ramavtal för säkra videomöten, fax och säkra meddelanden, är ett erkännande av Compodiums kompetens och förmåga att möta de specifika behoven hos Luleå Kommun.

Compodium International AB (publ) flyttar verksamheten till Stockholm

I arbetet med att effektivisera Compodium har vi också valt att avveckla kontoret i Luleå och koncentrera verksamheten till Stockholm. Detta är ett viktigt bidrag till att effektivisera vår organisation, samtidigt som det för oss närmare våra kunder och marknader.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar