Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) publicerar årsredovisning 2023

2024-03-14

Regulatory press release

Det svenska SaaS-bolaget Compodium International AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2023.

”När jag sätter mig ner för att sammanfatta 2023 och ser tillbaka på vad vi har åstadkommit, är jag mycket stolt över hur vi på Compodium har enats som ett team som visat kreativitet, motståndskraft och innovativ anda.” säger Jón Grétar Guðjónsson, VD

2023 i siffror

Uppgifter inom parentes avser perioden januari-december 2022.

  • Nettoomsättningen uppgick till 26,9 MSEK (58,6).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,7 MSEK (-18,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -20,7 MSEK (-26,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,01 SEK respektive -1,95 SEK (-2,59 respektive -2,52).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -8,4 MSEK (-41,2), likvida medel per den 31 december 2023 till 9,0 MSEK (17,3).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 14 st (23) inklusive konsulter.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida, www.compodium.com/finansiella-rapporter.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar