Pressmeddelande

Compodium International AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2024

2024-04-25

Regulatory press release

Resultatet från första kvartalet 2024 har överträffat våra förhoppningar och ger oss förtroende inför kommande kvartal. Bolagets EBITDA var positivt under det första kvartalet vilket är första gången sedan notering på Nasdaq First North Growth Market.

Compodium förvärvade Confrere i februari, en framgångsrik videolösning för hälso- och sjukvårdssektorn i Norge. Förvärvet skapar värde både för Compodiums och Confreres kunder och aktieägare.

Januari–mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,6 MSEK (7,9), varav 7,5 MSEK (5,7) från egenutvecklad mjukvara (SaaS).
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 30,1 MSEK (19,7), vilket motsvarar en tillväxt om 53 %.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,5 MSEK (-3,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (-5,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 SEK respektive -0,12 SEK (-0,55 respektive -0,54).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -2,1 MSEK (3,1), likvida medel per den 31 mars 2024 till 6,9 MSEK (20,5).
  • Compodium förvärvade Confrere i februari, en framgångsrik videolösning för hälso- och sjukvårdssektorn i Norge.

Händelser, första kvartalet 2024

Compodium förvärvar videotjänsten Confrere i Norge. Confrere etablerades i Norge 2018 och har snabbt blivit den ledande leverantören av videolösningar för läkare och hälsovårdspraxis i Norge. Detta avtal utgör en betydande strategisk milstolpe i Compodiums expansion inom Norden och möjliggör för oss att erbjuda Confreres lösning som ett komplement till vårt befintliga utbud av tjänster på den svenska marknaden.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för det första kvartalet 2024 uppgick till 1,5 MSEK jämfört med -3,1 MSEK under samma period föregående år. Detta är det första kvartalet som Compodium redovisar en positiv EBITDA sedan noteringen på First North Stockholm i 2021. Mycket hårt arbete ligger bakom denna positiva utveckling.

Compodium utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant. ABGSC förbinder sig att löpande ställa priser för Bolagets aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 4 januari 2024.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida, www.compodium.com/finansiella-rapporter.  

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar